Suovaaran-Kokkovirran Metsästäjät ry

Nämä kotisivut on rakennettu tiedotuskanavaksi Sotkamolaisen Suovaaran-Kokkovirran Metsästäjät -nimisen metsästysseuran tarpeisiin. Sivuilla tiedotetaan seuran jäsenille suunnitellusta toiminnasta, järjestettäväksi sovituista tapahtumista ja muustakin toiminnasta. Ulkoisille yhteistyökumppaneille pyritään antamaan selkeä kuva seuran toiminnan tasosta. Kotisivuilta löytyvät yhteystiedot seuramme johtohenkilöistä, jotka vastaavat mielellään kyselyihin seuraa koskevista asioista. 

Metsästysseura on perustettu vuonna 1962. Ensimmäinen puheenjohtaja oli Vilho Korhonen eli tuttavallisemmin Purolan Ville. Perustava kokous pidettiin Purolan pirtissä 15.7.1962.

Nykyisellään seuraan kuuluu 69 jäsentä. Meillä on metsästysmaata käytettävissä n. 5400 ha, josta n. 1500 hehtaaria vain hirven metsästykseen. Seuraan otetaan uusia jäseniä vain rajoitetusti. Seuraan pääsyn edellytyksenä on vahvat siteet seuran vaikutusalueelle ja mahdollinen metsästysmaan tarjonta seuran käyttöön. Seuran jäsenyys lakkaa seuran hallituksen päätöksellä, jos jäsen jättää maksamatta jäsenmaksunsa kahtena peräkkäisenä vuonna.

Seurassamme on vahvaa koiraharrastamista, metsästyksen lisäksi jäsenet käyttävät koiriaan kokeissa ja näyttelyissä. Olemme myös Kainuun Kennelpiirin jäsenseura. Lisäksi kuulumme Suomen Metsästäjäliittoon.

SEURAESITTELY

Suovaaran-Kokkovirran Metsästäjät ry. toimii Yli-Sotkamon kylässä Sotkamon pohjoispuolella. Seuran maat rajoittuvatpohjoisessa valtion maihin ja Paakinmäen Metsästäjien maihin. Lännessä tulevat vastaan Naapurinvaaran – TorinkylänMetsästysseuran alueet ja idässä Sipisten kylän eri seurojen metsästysmaat. Eteläiseltä osin alueet rajoittuvat Sotkamonreitin vesistöön.

Seura toimii Suovaaran ja Kokkovirran kylien eränkäyntiä harrastavien henkilöiden yhteistyöelimenä. Menneinä vuosina seura oli mukana kiinteistön omistajana, kun sen omistuksessa oli vanha Suovaaran koulun kiinteistö. 

Seuran ylin päättävä elin on talvikokous. Se pidetään tavallisesti helmikuun loppuun mennessä. Talvikokous valitsee joka toinen vuosi seuralle puheenjohtajan. Hallitus valitaan kulloinkin kolme uutta jäsentä erovuoroisten tilalle. Hallituksen koko on kuusi henkilöä puheenjohtajan lisäksi. Syksyllä ennen jahtikauden alkua pidetään kesäkokous, jossa päätetään lähinnä tulevanjahtikauden saaliskiintiöihin ja metsästykseen yleensä liittyvistä asioista.

Seura omistaa hirsirakenteisen, vaatimattoman mutta tarkoitukseen soveltuvan, metsästysmajan. Kiinteistön hoitaminen ja siihen liittyvät hankinnat tehdään talkootyönä.  Seurassa harrastetaan ahkerasti pienpetojen pyyntiä. Ketut, supit, näädät ja minkit ovat erityisen tarkkailun alaisina. Pyyntireviirit eivät rajoitu yksinomaan seuramme alueelle, vaan ahkerimmat pyyntimiehet liikkuvat laajoilla alueilla.

Varsinainen riistan metsästys seuramme jäsenistön keskuudessa painottuu hirven metsästykseen, jänisjahtiin ja linnun metsästykseen. Kaikissa metsästysmuodoissa ratkaisevassa asemassa ovat metsästyskoirat, joita seuramme jäsenet omistavat merkittävässä mittakaavassa.

Koiraharrastus kuuluu seuramme toimintamuotoihin. Koiria käytetään käyttökokeissa ja näyttelyissä metsästyksen lisäksi.

Parhaat koirat ovat menestyneet hyvin aina valtakunnan tasolle asti.

Seuramme talous pyörii yksinomaan jäsenistön velvoitteisiin perustuvien maksujen varassa. Jäsenmaksut on maksettava maaliskuun loppuun mennessä kunakin vuonna. Taloudenhoitaja lähettää jokaiselle jäsenelle jäsentiedotteen maaliskuun alkupuolella, jossa varsinaisen jäsenmaksun suuruus kullekin määritellään. Jäsenmaksua pienentää maanvuokran osuus, joka vähennetään vuosikokouksen päättämästä jäsenmaksusta kunkin jäsenen kohdalla yksilöllisesti. Seuran jäsen voi käyttää metsästyksessä seuranaan vierasta. Silloin on kuitenkin ennen metsästyksen aloittamista hankittava vieraslupa, jonka voi lunastaa puheenjohtajalta, varapuheenjohtajalta tai sihteeriltä (voi maksaa myös suoraan pankkiin alempana olevan ohjeen mukaan) 

Maksut suoritetaan seuran tilille Sotkamon Osuuspankkiin. Tili nro FI45 5436 0950 2045 06. Merkitkää tilisiirtoon tieto, kenen jäsenmaksusta tai vierasluvasta on kysymys. Vierasluvan maksussa pitäisi merkitä myös päivämäärät, joita lupa koskee.  Jäsenille esitetään toivomus: toimittakaa sähköpostiosoitteenne sihteerille, jolloin voimme lähettää esim. kokouskutsut suoraan sähköisesti (säästämme näin rahaa). Vierasluvan maksun yhteydessä maksun viestikenttään pitää kirjoittaa oppaana toimivan seuran jäsenen ja vieraan nimet.